กลุ่มสาระภาษาอังกฤษ…จัดกิจกรรมวันคริสมาสต์

..ให้เด็กๆ ได้ฝึกใช้ภาษาอังกฤษและเรียนรู้วัฒนธรรมของชาวคริสเตียน…และมีเด็ก 2 คนนับถือศาสนาคริสต์ด้วย..เรียนรู้เพื่อก้าวไปข้างหน้าพร้อมกัน..

การประเมินภายนอก จาก สมศ.รอบสี่

..นำโดย อ.ฐิติกาญจน์ กูลพัฒน์เศรษฐ และคณะ ทั้งสี่ท่าน.. ในวันที่ 17-18 ธ.ค.62