การสอนพื้นฐาน coding ปฐมวัย ของโรงเรียนป่าสักฯ

..เด็กๆ Happy..

วันนี้ที่โรงเรียนป่าสัก “Coding Board” การเขียนโปรแกรม ให้ตัวละครเดินไปหาจุดหมายโดยไม่ต้อง ใช้คอมพิวเตอร์ ฝึกทักษะให้นักเรียน วางแผน และ คำนวณ ตามเส้นทางที่เพื่อนกำหนด