ขอบคุณบริษัทโมบิแครท จำกัด และ บริษัทเอ็ทคาส จำกัด..

..(เจ้าของเป็นคนมาเลเซีย)..ซึ่งสนับสนุนอย่างต่อเนื่องคือ
-ปี กศ.2560 = 1.5 แสนบาท = สร้างที่ดื่มน้ำและปรับปรุงห้องน้ำ
-ปี กศ.2561 = 3.5 แสนบาท = สร้างโดมหลังคาสนามเด็กเล่นและจัดซื้อเครื่องเล่น
-ปี กศ.2562 = 1.5 แสนบาท = สร้างที่ดื่มน้ำ 2 จุด
… 3 ปี = 6.5 แสนบาท ..