เช้านี้..กับการจัดประสบการณ์พื้นฐาน coding ให้กับนักเรียนอนุบาล 3

โดย คุณครูเบญจรักษ์ ใจเอิบ (ครูประจำชั้น) และ คุณครูธีระวัฒน์ จันแก้ว (ครู com/ict)….เด็กๆhappy ถ้วนหน้า