กระบวนการ..จัดทำอาหารกลางวันของโรงเรียน

ร่วมด้วยช่วยกัน..อาหารมีคุณภาพ อร่อย..นักเรียนชอบ..ส่งเสริมคุณภาพชีวิต