งานจิตอาสา

“เราทำดีด้วยหัวใจ“ …..วันนี้ที่โรงเรีบนป่าสักฯ