กลุ่มสาระภาษาอังกฤษ…จัดกิจกรรมวันคริสมาสต์

..ให้เด็กๆ ได้ฝึกใช้ภาษาอังกฤษและเรียนรู้วัฒนธรรมของชาวคริสเตียน…และมีเด็ก 2 คนนับถือศาสนาคริสต์ด้วย..เรียนรู้เพื่อก้าวไปข้างหน้าพร้อมกัน..