“วันนี้ 31 ม.ค.63 กับกิจกรรมที่หลากหลายของโรงเรียน”