พิธีรับมอบสิ่งอุปกรณ์เครื่องเขียนพระราชทาน

พิธีรับมอบสิ่งอุปกรณ์เครื่องเขียนพระราชทาน จิตอาสาโรงเรียนบ้านป่าสักปางไม้