รณรงค์ใส่หน้ากากอนามัย

“เช้านี้…รณรงค์ใส่หน้ากากอนามัย..
..เพื่อป้องกันโรคร้าย..”