ติดต่อ-สอบถาม

สถานที่ติดต่อ:

โรงเรียนบ้านป่าสักปางไม้
หมู่ที่ 3  ตำบลป่าสัก อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ 54160
โทร. 054-658042

เวลาเปิด-ปิด : วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8.00 – 16.00 น.

แผนที่ตั้งโรงเรียน:

ผู้ดูแลเว็บไซต์:

อีเมล์ : teeravat9@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 081-1235455