กระบวนการ..จัดทำอาหารกลางวันของโรงเรียน

ร่วมด้วยช่วยกัน..อาหารมีคุณภาพ อร่อย..นักเรียนชอบ..ส่งเสริมคุณภาพชีวิต

กิจกรรมยืนรับนักเรียน

เช้าๆ..ก่อนเจ็ดโมงเช้า..วันจันทร์ – วันศุกร์ ในสัปดาห์ที่ผ่านมา..
นักเรียนได้รับการดูแลจากโรงเรียนทุกคน