นักเรียน=สมาชิกจิตอาสา วปร.904 เข้ารับพระราชทาน

“31 มกราคม 2563
นักเรียน=สมาชิกจิตอาสา วปร.904 เข้ารับพระราชทานของขวัญ ชุดเครื่องเขียน และร่วมบำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาดบริเวณที่ว่าการอำเภอวังชิ้น = นักเรียน /ครูทุกคน =เป็นสมาชิกจิตอาสา เราทำดีด้วยหัวใจ”

พิธีรับมอบสิ่งอุปกรณ์เครื่องเขียนพระราชทาน

พิธีรับมอบสิ่งอุปกรณ์เครื่องเขียนพระราชทาน จิตอาสาโรงเรียนบ้านป่าสักปางไม้