การสอน coding โดยการเขียน Program

“การสอน coding โดยการเขียน Program ของเด็กประถม..ก็ Work ดี..เด็กๆชอบ เพราะท้าทายความคิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์ คิดวังเคราะห์ ..สร้างชิ้นงาน เพื่อพัฒนาไปสู่การสร้างนวัตกรรมต่อไป..สู้ๆ”